top of page

 

Tusund under talar

 

 

Høglova til evig tid.

Takk for dei tusund under

Som talar i sud og nord

Dei vitnar ein sumarmorgon

Om Skaparen sterk og stor!

 

Takk for dei tusund under

I verdi so stor og vid

Dei vitnar vår Gud er veldig

Takk  for dei tusund under

Som lyser i blad og blom

I bjartaste barneaugo

I stjernefylt himmelrom.

 

Takk for dei tusund under

I åndi si  løynde verd!

Dei vitnar om allhers Herre

Allveldig og vis han er

 

Takk for dei tusund under

Som talar i nord og sud

Ein gong skal eg han høglova

All verdi sin store Gud


Trygve Bjerkrheim

bottom of page