top of page
Petter ung_edited.jpg

Petter Nikolai , (1884 - 1945) var bondegutt fra Hananger. Stor søskenflokk. Men i en alder av 14 år ser han seg nødt til å følge drømmen som faren i sitt brev til Petter oppmuntrer ham til. Sjøen!

 

Det er da identifisert tre "sjømenn" ombord på Bark Arcturus år 1898 som skal være Petters første eskapade, Reinert Fredriksen Vere og Karl Pauolin Nilsen Lyngsvaag er også med . . .De er da i Harwich, US.! (dette må vel karakteriseres som barnearbeid i denne industrinæringen!! 

Dette skulle bli første av mange reiser, mest til US hvor han jobbet i sesonger i Brooklyn og leide hybel på 105 Hamilton Avenue og 388 Court Street blandt annet!

Historien forteller at han var mer enn sjømann. . .

73225301_3026400230764091_84224876469236

Bark Arcturus, bygd 1874

Hydrographer 1904 Petter Grimsby.jpg

Hydrographer 1904

20191203_180419dd_edited.jpg

Varamann og representatskap Vanse Sparebank Petter Grimsby

20180602_190449a_edited_edited.jpg

Depresjonen etter første verdenskrig begynte å gjøre seg gjeldene allerede i 1920. Næringslivet fikk etter hvert de største vanskeligheter å kjempe med. Dette førte til voldsomme påkjenninger for banken og allerede i begynnelsen av 1920 årene gikk de første bankene over ende. I de følgende år fortsatte med enkelte svingninger påkjenningen og kulminerte i 1931 - 32 da en rekke også store banker måtte gi tapt

AS Farsund Privat bank måtte den 4 aug 1932 overgi sitt bo til offentlig konkursbehandling. Næringslivet kjempet med største delen av byens handelsflåte lå opplagt. Arbeidsledigheten stod som et spøkelse for sjøfolk og arbeidstakere.  Behovet for en forretningsbank ble sterkere. Under ledelse av skipsreder T.h Brøvig og sakfører Marius Lundegaard ble det arbeidet intenst med å reise nødvendig kaptial.

Den 19 oktober 1932 ble lover vedtatt og representantskap og styre valgt.

Krigsårene ble en stagnasjon i utviklingen idet byens hovednæring skipsfarten var satt ut av spillet 

Bermudian steamship passenger ship.jpg
SS Pretoria.jpg

1915

Petter med betong.jpg

Betongfabrikken på Helvig

20191203_175729_edited.jpg
yy.jpg

1915

20191125_113330a.jpg
Petter ungB_edited.jpg
bottom of page