top of page

Disse kunne ha vært Anna Grostøls samlinger. Men det er de ikke. Anna Grostøl var imidlertid kjent for familien i Flauråsen hvor hun fant en lokalhistoriker hjemme og interessefeltet var grenseløst og udelt. Hun fant en likesinnet lærer og folkelivsgransker

Det er ukjent hva hun fant i Flauråsen foruten dype røtter av kunnskap, men av spesialiteter innen tekstil f.eks sprang, tægerarbeid og grenevev var noen av de teknikkene Anna Grostøl dokumenterte og derfor søkte. Eller var hun ute etter ullfiller til stamping av vadmel. Bestemor hadde rokk staende som i hver husholdsning men det kjennes ikke at det var karding av ull på gården.

Bestemor Camilla har vært forsiktig med sine egne tekstiler, gardiner og håndarbeider over årtid da hun selv var håndarbeidslærerinne på Kjørrefjord skole i sin tid. Noen eksemplarer er import, andre bærer preg av grundig håndarbeid med lokale teknikker. Hun har etterlatt en stor gave med andre ord.

Anna Grostøl (født 30. april 1894 i  Farsund, død 4. januar 1962 i Borre) var lærer og folkelivsgransker fra Lista. Hun brukte store deler av sitt liv til å samle kunnskap og dokumentasjon om gamle husflid og handverksteknikkerr og arbeidsformer fra hele landet, fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord.

Hennes samlergjerning dekket så og si hele Vest-Agder. Hun reiste også rundt til bygder fra Nordkapp til Lindesnes, og overalt ble hun møtt med interesse for det kulturhistoriske bergingsarbeidet hun hadde viet seg til.

Metoden hun brukte var enkel. Hun dro rundt og spurte seg fram til der det var gamle ting å se og fotografere, og folk som kunne fortelle henne noe om gamle arbeidstekninkker både for manns- og kvinnearbeid.

Hun utvidet stadig sin kompetanse med tegnekurs, husmorskole, vevkurs, undervisning ved Kvinnelig industriskole i Oslo og lærerhøyskolen.

På 1930- og 1940-tallet hadde hun hvert år innsamlingsreiser ulike steder i landet. Vest-Agder fylke ble spesielt godt besøkt. Arbeidet hennes var mangfoldig, med foto, film og tekstilprøver og annet som viser arbeid og håndverk knyttet til eldre naturalhushold på norske bygder.

 

s

20140829_152118.jpg
bottom of page