top of page

PEDERS HUS

Ukjent A.jpg

Peders hus skriker av fortid, dvs formerte store bolker av stein på stein danner et klart skille mellom mitt og ditt, en solid mur rundt selve hovedhuset

 

Videre avsløres det som må sies å være konstruerte, muligens funksjonelle grunnmurer innenfor "bymuren" som forteller om en familiær saga eller to. 

 

Flere uker og måneder og snart år i forsøk på å bryte vei, avdekket dette

og mer, også en perfekt sirkular skal vi si lukket kurve kalt vannbrønn like utenfor "byporten". En perfekt matematisk figur som også nå er gjenstand for oppmerksomhet og beundring . . ikke bare en nysgjerrighet fra oldtiden

 

Peder og huset var alltid forbundet med mysterie for oss som besøkte gården. Huset nede i svingen var synonymt med Adgang forbudt. Det ble ikke etterspurt ettersom Ragnvald mestret å holde temaet på god avstand. Bare nok til å skape mysterie nok rundt det, kanskje til og med advarsel. Lite kjent og lite etterspurt. Tilvekst av asiatiske bambusvekster kamuflerte den steinbelagte inngangsportalen til gården.

Men idag er steingjerdet et kunstverk. Nøye arbeidet fram en mosaisk form av naturlige elementer. Skoddeosen legger seg som broderte duker over steiner skal en tro stammer fra den kaledonske fjellkjedefoldingen eller må vi rett tilbake til hverdagen. Gneis. Bare gneis. Grønnkledd er den iallefall og varmer inngangsportalen til det som viser seg veldig ensomt og forlatt og allermest forsømt.

Men i det forsømte ligger utfordringen. Et lerret hvor en kan undersøke grunnlaget og lovene for og utfallet av det skjønne kalt naturen

Men Peders hus var altså Peders, bare et fornavn. Ingen bilde eller liknende som kunne gi innsikt i livet på gården . . .inntil nylig. 

 

Hans fulle navn var Larsen Stokke (1860 -1922 . Han fikk seg ei møy, vakre. Tonette Gjertine Karlsdatter Biland  (1864 -1922)

 

Og historien forteller at det ble en del barn av det også. . 

70120191_2867104410027008_35395955234533
bottom of page